Regulamentul concursului online "Giveaway Andreea Raicu!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul concursului “Giveaway ” (numit in cele ce urmeaza “Concursul”) este companiaBrain Agency SRL, Cluj, Cluj-Napoca Strada Edgar Quinet nr 26, Ap 45, RO29906968, J12/686/2012(denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) pe pagina de internet www.facebook.com/andreearaicu. Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii. SECTIUNEA
2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 11.05.2022 – 18.05.2022, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila. SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 14 ani impliniti la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Prin inscrierea la acest concurs, persoanele cu varsta neimplinita de 18 ani garanteaza ca detin acordul parintilor de a participa in Concurs.
3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei BRAIN AGENCY, angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.
3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3.4. Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram pentru a putea fi utilizate in procesul de desemnare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale nu este completata corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in calitate de castigator.
3.5. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina www.instagram..com/andreearaicu.ro.
SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR
4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.
SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS
5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Consurs poate participa fara a plati nicio taxa, in perioada 11.05.2022 – 18.05.2022. Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:
5.2. Sa acceseze pagina www.facebook.com/andreearaicu
5.3. Sa lasa comentariu la postare cu acest concurs
5.4. Sa ia la cunostinta prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul http://www.theinner.ro
5.5. Sa urmeze instructiunile pentru concurs.
SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR
Fiecare participant poate castiga unul dintre cele 2 premii oferite de The Inner.ro . Premiile constau intr-un abonament dublu la eveniment si un 3x carti din partea The Inner.ro. Mai multe comentarii sau trimiterea raspunsului de mai multe ori nu inseamna mai multe sanse de castig. Castigatorii vor fi selectati aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc in data de 18.05.2022. Castigatorii vor fi anuntati in aceeasi zi, pana la ora 20:00. Premiile vor fi livrate prin curier, dupa confirmarea castigatorilor, in termen de 15 de zile de la validarea acestora.
6.1. Valoarea neta totala estimata a premiilor este de 350 EURO.
6.2. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia celor 3 rezerve.
SECTIUNEA 8. TAXE
8.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale
SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
10.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA
11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe http://www.theinner.ro.